Čaj za izbacivanje kamena u žuči

Kamen u žuči nastaje kada tečnost iz žučne kese očvrsne i pretvori se u komadiće slične kamenu. Postije dve vrste kamena:

Holesterolski i Pigmentni.

Simptomi kamena nailaze iznenada i praćeni su bolom. Dosada se kamen izbacivao hiruškim putem dok ljudi nisu videli da i čajevima mogu otkloniti kamen, a to je i zdraviji put…